Rasporedi - Fakultet za međunarodnu ekonomijuPlan rada na osnovnim akademskim studijama 2015/2016

 

Kalendar nastave i ispita za školsku 2015/2016. godinu

 

Plan rada na master i doktorskim akademskim studijama 2015/2016

 

Kalendar nastave i ispita na master i doktorskim akademskim studijama 2015/2016

 

Rasporedi nastave

Poslednja izmena

Osnovne studije - Geoekonomske i regionalne studije - raspored nastave za zimski semestar 2015/2016

 

Osnovne studije - Međunarodna ekonomija i finansije - raspored nastave za zimski semestar 2015/2016

 

Master - Bankarstvo i finansije - raspored predavanja za zimski semestar

 

Master - Geoekonomske i regionalne studije - raspored predavanja za zimski semestar

 

Doktorske studije - raspored nastave za zimski semestar 2015/2016

 

 

Rasporedi ispita

Poslednja izmena

Geoekonomske i regionalne studije - vanredni decembarski rok

 

Geoekonomske i regionalne studije - novembarski apsolventski rok

 

Geoekonomske i regionalne studije - vanredni novembarski rok

 

Geoekonomske i regionalne studije - oktobarski apsolventski rok

 

Geoekonomske i regionalne studije - vanredni oktobarski rok

 

Geoekonomske i regionalne studije - vanredni oktobarski rok 2

 

Međunarodna ekonomija i finansije - vanredni decembarski rok

 

Međunarodna ekonomija i finansije - novembarski apsolventski rok

 

Međunarodna ekonomija i finansije - vanredni novembarski rok

 

Međunarodna ekonomija i finansije - oktobarski apsolventski rok

 

Međunarodna ekonomija i finansije - vanredni oktobarski rok

 

Međunarodna ekonomija i finansije - vanredni oktobarski rok 2

 

 

Raspored konsultacija

Poslednja izmena

Prijem studenata - raspored za zimski semestar školske 2015/2016.