Prof. dr Milanović-Mihajlović Zorana , vanredni profesor


 

Prof dr Zorana Z. Mihajlović je rođena 1970.godine, u Tuzli. Ima sina. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, kao najbolja u generaciji. Diplomirala (1993), magistrirala (1998) i doktorirala (2001) na Univerzitetu u Beogradu – Ekonomskom fakultetu, sa temama iz oblasti energetike i ekonomije (dilomski rad “Energetski resursi u Evropskoj ekonomskoj zajednici”, magistarski rad “Energetski sektor Srbije i odabranih evropskih zemalja – Francuske, Nemačke i Švedske”, doktorski rad “Energetika i privredni razvoj – Analiza međuzavisnosti na primeru Srbije i zemalja Evropske Unije”. Naučno zvanje naučnog saradnika stekla 2006.godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zvanje docenta 2008.godine, a zvanje vanrednog profesora oktobra 2011.godine.
Od završetka fakulteta, uporedo se bavi naučnim i stručnim radom u praksi. Bila je zaposlena u Prvoj ekonomskoj školi do 1996.godine, od kada radi u Elektroprivredi Srbije – Javnom preduzeću za prenos električne energije „ Elektroistok“ Beograd, na radnim mestima zamenika rukovodioca Službe knjigovodstva, rukovodioca Službe plana i analiz, savetnika Sektora za finansijske poslove do 2006.godine. Od 2004 – 2006.godine zaposlena je u Vladi Srbije, Kabinetu potpredsednika Vlade Srbije, kao savetnik potpredsednika Vlade za enegetiku i politiku zaštite životne sredine, nakon čega je radila u Javnom preduzeću Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd, kao savetnik za energetsku efikasnost generalnog direktora, do 2007.godine. 
Do 2010.godine obavljala je poslove savetnika za energetiku predsednika Vlade Republike Srpske gdina Milorada Dodika.
Bila je član Upravnog dobora JP EPSa (2004-2007), kao i glavni i odgovorni urednik mesečnika EU Market (2007-2008).
Od 2008.godine je zaposlena na Megatrend Univerzitetu, Fakultet za biofarming (predmeti: obnovljivi izvori energije, Održiva energetska bezbednost, Ekonomija prirodnih resursa, osnove ekonomije) i Fakultet za međunarodnu ekonomiju (Ekonomija prirodnih resursa).
Od oktobra 2011.godine imenovana za prorektora za nauku Megatrend Univerziteta.
Osnivač je NVO Ženska vlada.
Od maja 2011.godine je i narodni poslanik u Parlamentu države Srbije.
Član je NVO Evropski pokret u Srbiji, Društva Srbija – Francuska, Saveza računovođa i revizora, i organizacije East West Bridge, kao i redakcijskog odbora časopisa Eko Srbija.
Poseduje sertifikat specijalističkog seminara Metodologija savremene korupcije (Canadian Development Agency i Centar za menadžment).
Aktivno znanje engleskog jezika i pasivno francuskog jezika.

Autor je i koautor četiri knjige “Energetika i privredni razvoj” (2003), “Ekonomika energetike” (2004), “Ekonomika energetike -  strategija, ekologija i održivi razvoj“ (2010), „Obnovljivi izvori energije“ (2010) i učesnik u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima i konferencijama.
Do danas je napisala i objavila preko dvesta radova o problemima i mogućnostima srpskog energetskog sektora, u komparaciji sa Regionom i zemljama EU, a u cilju dostizanja održivog razvoja.
Od 2001.godine dala je preko tri stotine intervjua i izjava domaćim i stranim štampanim i elektronskim medijima. Teme njenih izjava se tiču energetske bezbednosti, ekološke zaštite, korupcije u energetskom sektoru i odnosa između energetike i politike.

 

 

OBJAVLJENE KNJIGE

2003

dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, ENERGETIKA I PRIVREDNI RAZVOJ, izdavač Elektroprivreda Srbije, Centar za odnose za javnošću. Edicija Moć promena, recenzent prod dr Milenko Nikolić

2004

Prof dr Milenko Nikolić dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, dr Š.Mandal, EKONOMIKA ENERGETIKE, izdavač Ekonomski fakultet u Beogradu– Centar za izdavačku delatnost, recenzenti prof dr Slavoljub Urošević, prof dr Gojko Rikalović

2010

Prof dr Milenko Nikolić dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, dr Š.Mandal, EKONOMIKA ENERGETIKE – STRATEGIJA, EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ, izdavač Ekonomski fakultet u Beogradu– Centar za izdavačku delatnost, recenzenti prof dr Slavoljub Urošević, prof dr Gojko Rikalović, DRUGO izmenjeno i dopunjeno izdanje

2010

Docent dr Zorana Z. Mihajlović Milanović, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, izdavač Megatrend Univerzitet Beograd,

 

 

PROJEKTI

2004-2005

United Nations Development Program “Strengthening Strategic Public Management in Deputy Prime Minister Office”

Government partners – Serbian Investment and Export Promotion Agency, Office of the Deputy Prime Minister Office (PIU) and Serbian European Integration Office

2005

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regional Environmental Reconstruction Program for SEE (REReP) “Support Developing Strategies for Implementation of the Arhus Convention”

2002-2005

Naučni projekat “Planiranje i upravljanje održivim razvojem i standardima u EU” broj projekta1383, finansiran od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine

2005/2006

United Nations Development Program (UNDP), Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) “Sustainable Development Strategy for the Republic of Serbia”

2006

Energy Efficiency on the Airport Belgrade, GlobalNet Solution and Airport Belgrade

2008-2010

„Monitoring Russia – Serbia Relations“ projekat, ISAC  Centar za međunarodne i bezbednosne poslove

 

 

Spisak objavljenih radova